NK Žalec | Zapisnik občnega zbora 2023
22151
post-template-default,single,single-post,postid-22151,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Zapisnik občnega zbora 2023

Objavljamo zapisnik skupščine NK Žalec za leto 2022, ki je potekala v sredo 22. 3. 2023 ob 19:00 v prostorih I. OŠ Žalec.
Predsednik NK Žalec, Dejan Naprudnik je na začetku vse pozdravil in se zahvalil za udeležbo.

AD1.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih manj kot polovica članov.
Sklep: Po počakanih 15 minutah je skupščina sklepčna.


AD2.

Delovni organi skupščine so bili izbrani:

 • Predsednik: Matjaž Krk
 • Člana: Stanko Plantak, Kristjan Rakita
 • Zapisnikar: Tilen Udovč
 • Overovitelja zapisnika: Kristjan Rakita, Branko Lešnik
 • Verifikacijska komisija: Grega Brglez, Rok Privošnik

Sklep: Delovni organi skupščine so bili soglasno izvoljeni.


AD3.

Poročilo predsednika je podal Dejan Naprudnik. Predstavil je delo v letu 2022. Predstavil je tudi plan za sezono 2022/23. Poudaril je da je finančno poslovanje kluba pozitivno. Predstavil je tudi delo po selekcijah v tekoči sezoni in program nogometne šole.

Finančno poslovanje kluba je predstavil predsednik Dejan Naprudnik. Predstavil računovodski del, ki ga je pripravil servis Sarsa. Povedal je tudi, da g. Kljun še vedno pripravlja finančno poročilo, kjer je natančno predstavljeno in razdrobljeno poslovanje kluba. Trenutno stanje na TRR računu je 8168,95€.
Finančno poročilo kluba je v prilogi.

Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik NO Grega Brglez. Nadzorna odbor je ugotovil, da se v klubu posluje transparentno in v skladu z vsemi zakoni.
Poročilo nadzornega odbora je v prilogi.
Sklep: Vsa poročila so soglasno sprejeta.


AD4.

Predstavljen je bil projekt umetne trave. Skupni strošek projekta je 400.000 €. V proračunu občine Žalec je za leto 2023 planiranih 160.000 €, za leto 2024 pa 140.000 €. Izbrana je tudi že podloga, ki je najboljše kvalitete.


AD5.

Predstavljen je bil plan za pomlad 2023. V mesecu aprilu se bo poskusno uvedla selekcija predšolskih otrok, ki bodo trenirali enkrat tedensko. Junija pa bo vključena tudi ženska selekcija, ki bo od začetka oproščena plačila vadnine.


AD6.

Potekale so volitve članov UO, predsednika, podpredsednika, nadzornega odbora, disciplinske komisije in strokovnega sveta. Izvoljeni so bili naslednji člani:

 • predsednik: Dejan Naprudnik
 • podpredsednik: Stanko Plantak
 • člani upravnega odbora: Iztok Golc, Kristjan Rakita, Stanko Plantak, Branko Lešnik, Matjaž Krk, Dejan Naprudnik, Rok Privošnik
 • nadzorni odbor: Tilen Udovč, Gašper Florjanc, Matej Rotar
 • disciplinska komisija: Grega Brglez, Tanja Ropas
 • strokovni svet: Gašper Florjanc, Stanko Plantak, Dejan Naprudnik, Dejan Gračnar

Sklep: Člani so bili soglasno izvoljeni.

Zapisal: Tilen Udovč
Overovitelja zapisnika: Kristjan Rakita, Branko Lešnik
Predsednik: Dejan Naprudnik